Synonymer till poängtera

understryka
framhålla
framhäva
betona
Annons:

Definition

understryka

Exempel

hon poängterar risken
han poängterar att resultatet är preliminärt

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord

Om sidan