Synonymer till framhäva

betona
påpeka
poängtera
understryka
framhålla
Annons:

Definition

rikta uppmärksamheten på, markera

Exempel

ramen framhäver konstverket

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord

Om sidan