Synonymord.se logo

Synonymer till bristfällig

otillräcklig
dålig
undermålig
otillfredsställande
ofullständig
bristande
defekt
Annons:

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan