Synonymord.se logo

Synonymer till bristande

otillräcklig
ofullständig
undermålig
otillfredsställande
inadekvat
bristfällig
knapp
Annons:

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan