Synonymer till otillräcklig

ringa
bristfällig
undermålig
bristande
otillfredsställande
Annons:

Definition

som inte räcker till

Exempel

tillgången på medicin är otillräcklig

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan